CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

  QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH TẠI PILATES STATION

  I. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

  1. Dịch vụ chỉ được bắt đầu khi các khoản tiền đã được thanh toán đầy đủ.

  2. Khách hàng/ Hội viên chấp thuận và đồng ý ký Hợp đồng sẽ tiến hành thanh toán một trăm phần trăm (100%) tổng giá trị gói dịch vụ cho Pilates Station theo những nội dung đã cam kết tại Hợp đồng này bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  3. Ngoại trừ những cam kết và quy định tại Hợp đồng, Pilates Station sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ giá trị Hợp đồng này (bao gồm các khoản tiền đặt cọc và học phí thanh toán) cho Khách hang/ Hội viên hoặc người thừa kế, người được ủy quyền trong bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào.

  3.1 Các khoản đặt cọc sẽ có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày ký. Khoản đặt cọc tối thiểu phải tương đương 30% giá trị           gói tập đã đăng ký.

  3.2. Các khoản đã thanh toán không được hoàn trả và không được sử dụng để thanh toán các khoản phí khác của hội viên.

  4. Chuyển nhượng: Hợp đồng tập luyện Pilates không thể chuyển nhượng, nhưng trong trường hợp bất khả kháng (hội viên phải chứng minh được bằng giấy tờ), phí chuyển nhượng sẽ được áp dụng.

  5. Người được chuyển nhượng sẽ phải trả thêm phí chênh lệch nếu muốn nâng cấp gói tập.

  6. Hợp đồng chỉ có giá trị sử dụng ở cơ sở Pilates Station bạn đã đăng ký.

  II. QUY ĐỊNH VỀ BUỔI TẬP

  1. Khách hàng/ Hội viên phải ký xác nhận cho mỗi buổi tập vào thời điểm tập luyện nhằm xác nhận buổi tập với Huấn luyện viên và Pilates Station.

  2. Đăng ký buổi tập: Khách hàng/ Hội viên phải tuân thủ các quy định của Pilates Station liên quan tới quy trình đặt lịch, đăng ký lúc bắt đầu và kết thúc buổi tập.

  3. Hủy buổi tập: Nếu Khách hàng/ Hội viên muốn hủy hoặc thay đổi buổi tập theo lịch đã hẹn trước, Khách hàng/ Hội viên cần phải thông báo cho Nhân viên hoặc thông qua số điện thoại được cấp tại Trung tâm trước ít nhất mười hai (12) giờ so với giờ tập đã được đặt lịch hẹn. Nếu Hội viên không có mặt tại buổi tập và không thông báo về việc hủy trước theo quy định của Pilates Station, buổi tập đó sẽ được xem xét như là một buổi tập đã được Hội viên sử dụng hợp lệ và được tính phí.

  4. Thời hạn sử dụng mỗi buổi tập: Các buổi tập sẽ kéo dài trong vòng 55 phút bao gồm thời gian khởi động.

  5. Bảo lưu:

  5.1. Thẻ Hội viên có thể được bảo lưu 1 lần, áp dụng một trong các trường hợp cụ thể: điều kiện bất lợi về sức khỏe, nghĩa vụ quân sự, đi công tác, đi học xa nhà. Hội viên có thể bảo lưu thẻ thành viên của mình bằng cách trả một khoản phí quản lý hành chính tương đương 500.000 VNĐ mỗi tháng. Phí bảo lưu tính trên số thời gian bảo lưu và được thanh toán 1 lần, trước khi việc bảo lưu được thực hiện. 

  5.2.  Được bảo lưu miễn phí áp dụng với trường hợp bị bệnh hoặc chấn thương (nặng) không thể luyện tập và phụ nữ mang thai có phiếu khám, siêu âm của bác sỹ. Đối với Khách hàng/ Hội viên mang thai, được phép bảo lưu miễn phí là 1 năm kể từ ngày thông báo bảo lưu, thẻ hội viên sẽ được tự động kích hoạt sau 12 tháng.

  6. Tất cả các buổi tập mà Khách hang/ Hội viên đăng ký mua chỉ có giá trị sử dụng trong Thời hạn quy định. Sau khi Thời hạn kết thúc, tất cả các buổi tập chưa sử dụng sẽ không còn giá trị sử dụng. Bất kỳ bài tập nào không hoàn thành vào ngày hoặc trước ngày hết hạn của thời hạn có hiệu lực nêu trên vẫn được xem là kết thúc hợp đồng.

  7. Pilates Station cam kết bảo lưu buổi tập cho Khách hang/Hội viên trong trường hợp HLV Pilates không thể tiến hành tập luyện theo kế hoạch.

  III. CHÍNH SÁCH VỀ GÓI TẬP

  1. Khách hàng/ Hội viên được cung cấp dịch vụ luyện tập bộ môn Pilates có kèm theo Huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn dựa theo chương trình hoặc các gói đã đăng ký.

  2. Mục đích của dịch vụ là hỗ trợ Khách hàng/ hội viên luyện tập tốt hơn, phù hợp với thể trạng và điều kiện sức khỏe của Khách hàng/ Hội viên đã công bố. Dựa trên những đề xuất và điều kiện thể trạng, sức khỏe của Kháchhàng/ Hội viên cũng như các quy định nội bộ và hợp đồng khác của Pilates Station, Pilates Station cam kết sẽ cung cấp Huấn luyện viên hướng dẫn phù hợp cho Khách hàng/ Hội viên. 

  3. Khách hàng/ Hội viên tham gia ký kết thỏa thuận này phải trên 18 tuổi. Nếu Hội viên chưa đủ 18 tuổi (từ 14 đến 17) thì phải chứng minh đã nhận được sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật trước khi ký kết thỏa thuận này, người đại diện theo pháp luật phải xác nhận bằng văn bản hoặc ký thay. 

  4. Tính chất Khách hàng/ Hội viên theo thỏa thuận này là độc quyền. Các quyền lợi trong thỏa thuận chỉ được hưởng bởi Khách hàng/ Hội viên đứng tên trong bản Thỏa thuận. 

  5. Các loại gói tập của Khách hàng/ Hội viên liên quan đến thỏa thuận này được ghi rõ trong phần thông tin Chi tiết thẻ Khách hàng, lệ phí có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, CTKM, từng loại hình tập luyện và vị trí của cơ sở. Khách hàng/ Hội viên chỉ được sử dụng trang thiết bị theo gói dịch vụ đã mua.

  CÁC CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA HỘI VIÊN:

  Khách hàng/ Hội viên cần cam đoan rằng mình đang trong điều kiện thể lực tốt và không gặp vấn đề gì về việc suy giảm thể lực và thương tật, hoặc không đang mang thai khiến Khách hàng/ Hội viên không thể sử dụng được các tiện nghi vàdịch vụ của Pilates Station. 

  Pilates Studio khuyến nghị Khách hàng/ Hội viên nên có sự tư vấn y tế từ các trung tâm y tế khi có những băn khoăn về tình trạng sức khỏe trước khi ký Hợp đồng bởi việc này liên quan đến điều kiện và khả năng sử dụng các tiện nghi và dịch vụ tại Pilates Station. 

  Khách hàng/ Hội viên cần cung cấp tất cả các bằng chứng về điều kiện về sức khỏe (trong trường hợp có vấn đề bất thường) cho Pilates Station khi ký hợp đồng.

  Khi chấp nhận việc huấn luyện và ký Hợp đồng này, Khách hàng/ Hội viên đã đồng ý rằng việc huấn luyện của mình cũng sẽ bị hạn chế tương ứng với thể trạng sức khỏe. Tuy nhiên, vì đây là sự lựa chọn chủ động của Khách hàng/ Hội viên, nên Khách hàng/ Hội viên vẫn có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí đầy đủ theo quy định bất kể tần suất luyện tập có ít hơn chương trình/ gói tập đã đăng ký hay không.

   

  Zalo
  Zalo
  Hotline