Lớp tập

Lớp tập
01
Giá: Liên hệ

Huấn luyện viên riêng cho từng học viên - phù hợp cho học viên có mục tiêu riêng

02
Giá: Liên hệ

Lớp cho 2 học viên. Phù hợp cho các học viên muốn tập cùng bạn bè hay người thân

03
Giá: Liên hệ

Lớp học nhóm với số lượng giới hạn - phù hợp cho học viên có lịch cá nhân cố định

04
Giá: Liên hệ

Lớp thảm theo nhóm - tập trên thảm kết hợp các dụng cụ Pilates

Zalo
Zalo
Hotline